Trợ lý nuôi con

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ tư

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ tư

Hỗ trợ
Th 4 11/10/2023

1. Bé phát triển như thế nào?Nếu bé 11 tháng tuổi của bạn vẫn chưa biết đi, chỉ trong thời gian ngắn nữa bé sẽ bước... Đọc tiếp

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ ba

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ ba

Hỗ trợ
Th 4 11/10/2023

1. Bé phát triển như thế nào?Đây là thời điểm tốt để mẹ có thể hướng dẫn về khái niệm giúp đỡ mặc dù bé chưa... Đọc tiếp

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ hai

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ hai

Hỗ trợ
Th 4 11/10/2023

1. Bé phát triển như thế nào?Các bé rất thích xem sách và lật giở sách, mặc dù không phải lúc nào bé cũng có thể... Đọc tiếp

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ nhất

Sự phát triển của bé 11 tháng tuổi: tuần thứ nhất

Hỗ trợ
Th 4 11/10/2023

1. Bé phát triển như thế nào?Các bé 11 tháng tuổi giờ đây đang nói những âm từ rõ ràng hơn và có thể sử dụng... Đọc tiếp

Sự phát triển của bé 10 tháng tuổi: tuần thứ tư

Sự phát triển của bé 10 tháng tuổi: tuần thứ tư

Hỗ trợ
Th 4 11/10/2023

1. Bé phát triển như thế nào?Ở giai đoạn bé 10 tháng tuổi, bé có thể hiểu những chỉ dẫn đơn giản mặc dù có thể... Đọc tiếp

Sự phát triển của bé 10 tháng tuổi: tuần thứ ba

Sự phát triển của bé 10 tháng tuổi: tuần thứ ba

Hỗ trợ
Th 4 11/10/2023

1. Bé phát triển như thế nào?Bé 10 tháng tuổi có thể đi chập chững khi bạn nắm tay bé, đưa cánh tay hoặc chân ra... Đọc tiếp